2

ბოზანდარა

როდესაც ადამიანი ნაბოზვარია მაგრამ ასევე აქვს უნარი რომ იყოს ჩუმჩუმელა და ამ ორი უნარის შერწყმა შეუძლია მაღალ დონეზე

-გეუბნები ძმაო რაღაცა ექნება მოფიქრებული მაგას მაგარი ბოზანდარა მასტია ეგ