0

ჩაყლეკაცება

იგივე გამოყლევება უბრალოდ უფრო მძიმე ვითარებებში თუ გამოყლევება პოზიტიურ ამბებზეც შეიძლება, ჩაყლეკაცება უფრო ნეგატიურ "news”-ზე ხდება ხოლმე

-ბოლო თამაში დამრჩა და რო გამისხას იმენა ჩავყლეკაცდწები