0

"ლ"

რბილ ლ ს ძირიდათადად იყენებს ჯაან ჯერშკი საზოგადოება ვიღაცის ან რაღაცის დასამცირებლად

ნე"ლ"ა
შვი"ლ"ო
გ"ლ"დანელია გოგოო