0

რა იყო კაცი ხომ არ მოგიკლავს?

შეკითხვას უსვამენ ადამიანს რომელიც ბევრ სიგარეტს ეწევა.

მაგ. რეზო: გიო სიგარეტზე ამიკიდე რა. გიო: რამდენს ეწევი რაარი კაცი ხომ არ მოგიკლავს?