ხერხი ჯობია ღონესა თუ უფრო გალესილია. - ხაჩაჩა - ბიძერი