კიო ხომ არაა - ხაჩაჩა - ბიძერი
0

კიო ხომ არაა

ფრაზა გამოიყენება მაშინ როდესაც გასაოცარი დაუჯერებელი რამ მოხდება.

====