ჩემი გოჭი - დათო ძია - ბიძერი
0

ჩემი გოჭი

გამოიყენება როცა გოგოსთან შეხვედრაზე ჩალიჩობ

როგარა ხარ ჩემი გოჭი