0

აყლისთავება

"წაქცევის" დამცინავ/აღმატებითი ფორმა რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფიზიკური ტრავმით სრულდება, ამ სიტყვას ძირითადად ემპათიისგან დაცლილი ადამიანები ხმარობენ . სიტყვის წარმოშობის დაახლოებითი თარიღი ოთხმოციანის წლების ბოლო ოთხმოცდაათიანების დასაწყისი.

შუმახერი ყინულზე სრიალისას ისე აყლისთავდა მეოთხე წელია კომაშია.