მაგი კაი რომ იყოს შენ მომასწრებდი. - ხაჩაჩა - ბიძერი