0

ბულკი

მოთამაშე, რომელიც დამწყებზე ძლიერია და მოყვარულზე სუსტი

-ისევ მომიგე?
-ბულკი ხარ რა