0

ჯიგარი

თბილისელი ბიჭების (კაცების) დამაკმაყოფილებელი საშუალო ფენა.

გიორგა?
რავი ტო ჯიგარია რა!!