0

დამალ-დახუჭობანა

თამაშობენ ბავშვები რომლებსაც არესმით თვითონ სიტყვის მნიშვნელობა და მხოლოდ იმიტო თამაშობენ რომ დიდი სახელი აქვს.

ვისაც უნდა დამალ-დახუწობანა ხელი ცაყოს ამასი ხუთ საათზე იკეტება გუჯას ავტოგალაჟი