"მემე" - ზდსერ - ბიძერი
0

"მემე"

Meme-ის ბაღანოიდური, რედაქტირებული ფორმა. იყენებს ის, ვინც პირველად გაიგო ეს სიტყვა და ისიც არასწორად, ან აკლია ყურს.

- შენი მემე ვნახე სამიმეთში