აკაკი შუკაკიძის ოჯახი - Ǧìỡŕǧḭ Ḿằḿǖɩâṩḫṿȋłî - ბიძერი