ვაზენილი - სოსო კვაჭანტირაძე - ბიძერი
3

ვაზენილი

ნივთი რომელიც დღევანდელობაში გამოიყენება სიგარეტიანი ადამიანის უკანალში უკეთესად მოთავსებაში

ვაზელინიც ხოარგინდა ბარემ კარგად შემიძვერი