ტრაკქოთანა - Н. Стуруа - ბიძერი
0

ტრაკქოთანა

ამ სიტყვით მიმართავენ ისეთ ადამიანებს რომლებსაც დიდი უკანალი აქვთ

-წავედი მეე
-კარგად ტრაკქოთანა