0

თუ ხარ სიძე შანსიანი, გადმოაგდე ასიანი

ქართულ ქორწილებში გავრცელებული მორალურ-ეთიკური შეძახილი სიძესადმი, უმეტესად მშობლების მიერ შთაგონებული მცირეწლოვანი ბავშვების მხრდან, ფინანსური მოგების მიზნით

თუ ხარ სიძე შანსიანი, გადმოაგდე ასიანი