0

ბიბლია

წიგნი,რომლითაც გადმოცემულია სამყაროსა და ქრისტიანული რელიგიის შექმნის ისტორია

- რომელი რელიგიური წიგნები ვიცით აბა?
- მას მას მე
- აბაა...
- ეს არის ბიბლია