0

ყურანი

წიგნი,რომლითაც გადმოცემულია სამყაროსა და მუსლიმანური რელიგიის შექმნის ისტორია

- რომელი რელიგიური წიგნები ვიცით აბა?
- მას მას მე
- აბაა...
- ეს ყურანია