0

ნაწყლი

ნაწყლი არის ტრაკის შიგნითა ნაწილი, როგორც ტრაკი და პროჭი არის ის ნაწილი რომელიც ჩანს გარედან, მრგვალი რბილი ნაწილი, ნაწყლი არის შიგნითა ნაწილი რომელიც არ ჩანს

ამის დედის ნაწყლი ...