0

იდი ნახუი რა

გამოიყენება მაშინ როდესაც ჩხუბის დროს არგუმენტი გამოგელია

-ჰა ჩაიჯი ხო პასუხს ვეღარ მცემ
-იდი ნახუი რა