ამერიკის პრეზიდენტი, ბუში, რომ ჩამოვა მაშინ. - ტომსო - ბიძერი