0

ოხუნჯობა

ოხუნჯობა არის ძველ ქართული "ხუმრობა" რომელიც არცერთ საუბარში აღარ გვხვდება .

მაგარი ოხუნჯობაარი - სიტუაცია როდესაც კარის ოხუნჯი მეფეს ხუმრობას ეუბნება