4

ნააბაროტ აიღე

თბილისელი სტაიანშიკების უნივერსალური მანევრი რომელსაც გამოყავხარ ნებისმიერი სიტუაციიდან

ნააბაროტ აიღე, გასული ხარ