0

ბოზშყო

ფსევდო "ბოზიშვილივიყო" ერთ ერთი დამარწმუნებელი სიტყვა რომლის დროსაც შეგიძლია მოვიტყუოთ რადგან "ბოზშყო დაგინება არარი"

ბოზშყო თუ არ დავბრიდო