0

გააჯმეინე

ალეგორიული გამოთმა რომელიც მოსაბრზრებელი ურთიერთობის დროს გამოიყენება საპიტისპირო სქესის მიმართ.

მე: - გოგო იმ ტიპთან 5წთ იან პაემანზე ვიყავი.
ჩემი დაქალი:- გააჯმეინე 😁😁