0

ტრაწიანი ხარივით

ძირითადად გამოიყენებეა როდესაც პიროვნება დადის გამაღიზიანებლად და უმიზეზოდ

რას დადიხარ ტრაწიანი ხარივით?