0

ბურბულატორი

ბაკურიანის ბოთლისა და სათლის სექსუალური კავშირი, კანაფის ეფექტური მოხმარებისთვის.

ძმა ბურბულატორში მოვწიოთ რა, ბოთლით არ იბოლება