0

თქვეჩემალალა

იგივეა რაც შეჩემას უფრო აღმატებითი ფორმა. ძირითადად ამ სიტყვით მიმართავენ უფროსი ასაკის ადამიანებს ან ქუჩაში შეკრებილ ბევრ ადამიანს.

- ვაა რამდენი ხართ თქვეჩემალალებო, რაიყო ბოზები ხართ ერთი-ერთზე რო არ მოდიხართ?
- ვინაა ბიჭო ბოზი, გინდა ეხლა გამზრდელი მოგიტყნა?