0

ჯუზი პუზი

წკუტელის მრავლობითი ფორმა, ანუ ორი ან ორზე მეტი წკუტელი = ჯუზი პუზებს.

ნახე ბა რა მაგარი ჯუზი პუზები მოდიან))))