0

ფლუგენგეგენხოლენი

გამოიყენება გოგოების დასაბნევად, ბიჭები ცდილობენ ათქმევინონ ეს მზეობა სიტყვა რომელსაც უარესი მზეობა მნიშვნელობა აქვს.

აბა თქვი ფლუგენგეგენხოლენი