1

დოდნლო

ზარმაცი ტიპი, რომელიც ნელა და აუჩქარებლად გადაადგილდება

- აუუ მალე რა
- კაი შეჩემა ხომ არ ვირბენ
- აუ შენ რა დონდლო ხარ