0

პრიხოდი

კანაფის მოწევისგან გამოწვეული ეფექტი, რომლის დროსაც გრძნობ ძლიერ დარტყმებს.

- ძმა მოიტანა?
- მაგარ პრიხოდებში ვარ