0

შობე

გამოიყენება დიდ ხნიანი ლოდინის დროს როცა სუბიექტს აიძულებ იმოქმედოს...

ჰეე შობე ახლა რათუნდა ამდენი დრო...