0

ქათამიხანიქეთგადამხარბარკალკისერკურტუმნისკარტდება

ძირითადად იყენებენ ახალგაზრდები იმის დასამტკიცებლად თუ ვინ უფრო სუფთად და გამართულად წარმოთქვამს ზემოთ ხსენებულ სიტყვას...

ბიჭო აბა ეს თქვი:ქათამიხანიქეთგადამხარბარკალკისერკურტუმნისკარტდება...