0

წარაკუა

გამოიყენება ადამიანზე რომელიც არ გამოირჩევა დიდი შესაძლებლობებით

"დიდი წარაკუა ვინმეა".