0

ეხა ნახე რა ვქნა

წინადადება რომელიც იხმარება ავტო კატასტროფამდე ხუთი / ათი წამით ადრე და ნიშნავს რომ მაგარი დანძრეული გვაქვს

- ეხლა ნახე რა ვქნა..