0

გელა ხადავშიკი

კაცის ტელეფონში ცოლისგან დასამალად შენიღბული kama.ge -ს ბოზის ნომერი .

გელა ხადავშიკი,
ავთო კაფელჩიკი,
სანტექნიკი გურამა და სხვა მრავალი ინტერპრეტაცია.