0

ჩოგანი ხარ

საზოგაფოებაში მეგობრისთვის კულტურულად შეურაცყოფის მიყენება .აღნიშნავს ყლეს .

მაგარი ჩოგანი ხარ.