0

მტყუანს შევეცი

როდესაც პიროვნებას საზოგადოებაში ისეთ რაღაცაზე ეღადავებიან რაც არ მომხდარა და ამ პიროვნებას სურს, რომ თავი დაიძვრინოს ამ სიტუაციიდან

მტყუანს შევეცი