0

სე

როდესაც ბურას თამაშის დროს ის დავის გეუბნება, და შენ ხელში ბურა გიჭირავს.

-დავი შე სირო

-შე მოგიტყნავ... სე