0

შუქი ჩამიქვრა და...

არასასურველი გამოცდის ან სემინარის თავის ასარიდებელი სტრატეგია, რომელსაც თან ერთვის ონლაინ სისტემაზე წუწუნი

-ქალბატონო ეთერ, ბოდიში, შუქი ჩამიქვრა და თუ შეგიძლიათ აღმადგენინოთ...