0

პრუჭუ

პრუჭუს უწოდებენ ტვინის მტყვნელ,განდონა ბავშვებს რომლებიც ტვინს ღლიან

ტიპი რა პრუჭუა