0

დაგჭრი ტრაკში

აგრესიის და მუქარის ფორმა რომელიც გამოიყენება ყველა სხვა მუქარის შემდეგ. ძირითადად მიმართულია ან ახლო მეგობრის, ძმაკაცის, ან იმ ადამიანის მიმართ ვისაც ნამდვილ კაცად არ ვიმიჩნევთ.

1)
-გეტარებინა ეგ ყვავი მერე შეჩემა რამ გამოგაყლევა
-დაგჭრი ტრაკში ეხა შე მართლა ყლეო
2)
-ლაშას მამა გარდაიცვალა და მოგვიანებით გნახავთ
-ვინ ლაშას მამა ბიჭო დაგჭრი ტრაკში