0

დებილიც ხარ და ... დებილიც

უზბეკური წარმოშობის ფრაზა

გამოიყენება მსუბუქი შეურაცყოფის დროს, როდესაც დებილის გარდა სხვა სიტყვა არ იცი.

- აუ მასტი რა დებილია
- ეე, დებილიც ხარ და .... .... დებილიც!