0

ფუნჯგადასმული

თესლის კვალი რომელიც ორგაზმის მიღწევისას ყლის უეცარი, შემთხვევითი მოქნევით რჩება სახეზე. წააგავს ფუნჯის მონასმევს ნახატზე.

-გიო გამაფრთხილე, მარა ისევ ფუნჯგადასმული არ დამტოვო