0

გავაჯვა

კითხვა რომელსაც უსვამ შენს გარშემო მყოფთ რაიმე ბაძი შუტკის და მუღამში ჩაჯმის შემდეგ

-ხოდა ბიჭო კაროჩე ბოლოს აღმოჩნდა რო სახეზე ესვა..................გავაჯვა?