0

რა ქალაქს ვტოვებ ბოზიშ

მომენტი როდესაც ერთი კონკრეტული ქალაქისადმი ძალიან დიდი სიყვარული გაგაჩნია და მისი დატოვება არ გინდა

-გავედით შეჩემა ქუთაისიდან
-რა ქალაქს ვტოვებ ბოზიშვილი ვიყო