0

ყლე საქციელი

ზოგადად ყლე საქციელი არ არსებობს მაგრამ პიროვნება რომელიც რაიმე ყლეობას აკეთებს მას შემდეგ იქმნება ყლე საქციელი

... რა ყლე გააკეთე სირო