0

ბუზის აჩკები

სათვალე რომელსიც შედგება ზედმეტად დიდი ორი "რგოლისგან"

-ბიჭო ლუკას რამხელა ბუზის აჩკები აქვს.
-ფუ ეგ დაგანი.